Budapest címer Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
Webadó logó  
Bejelentkezés
 
Információ
Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
1052 Budapest
Városház u. 9-11.
Levélcím: 1364 Bp., Pf. 269
Telefon: 06 1 411 7000
Fax: 06 1 411 7090
Email:
E-keresetlevél
A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai értelmében a 2016. július 1. napján és azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perekben, a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a bírósággal.

Ennek értelmében a hivatkozott jogalanyok a keresetlevelet elektronikus úton kötelesek benyújtani az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a közzétett ÁNYK űrlapon.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti körön kívül eső felek továbbra is beadhatják hagyományos módon (papír alapú keresetlevél) jogorvoslati kérelmüket!

A Fővárosi Önkormányzat adóhatóságánál indult ügyben, a II. fokú adóhatósági döntés ellen a bírósági felülvizsgálati kérelmet az Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához kell benyújtani.

A felülvizsgálati kérelmet elektronikus úton kizárólag a Budapest Portálon közzétett

BPFPH_bpfph_k01.jar

megnevezésű űrlapon lehet benyújtani.

Az űrlap használatához az ÁNYK (Általános Nyomtatványkitöltő Keretrendszer) szoftver szükséges. Az űrlap, valamint a szoftver letöltéséhez részletes útmutató itt található.