Budapest címer Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
Webadó logó  
Bejelentkezés
 
Információ
Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
1052 Budapest
Városház u. 9-11.
Levélcím: 1364 Bp., Pf. 269
Telefon: 06 1 411 7000
Fax: 06 1 411 7090
Email:
Tájékoztató az elektronikus ügyintézéshez

A Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztálya - a kormányzati ügyfélkapu, mint azonosító szolgáltatás segítségével - a következő elektronikus szolgáltatásokat nyújtja az adózók, képviselőik és/vagy meghatalmazottjaik számára:

 • helyi adószámla megtekintése,
 • a helyi iparűzési, és az idegenforgalmi adóbevallások elektronikus benyújtása (2013.01.01-jétől),
 • iparűzési és idegenforgalmi adóval kapcsolatos változás bejelentése, továbbá egyéni vállalkozók esetében a bejelentkezési kötelezettség teljesítése (2015.03.17-től),
 • kérelmek elektronikus benyújtása (2018.01.31-től).
Főosztályunk honlapján nem található ügykörökben (pl. fellebbezés) általános célú elektronikus kérelem a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül nyújtható be. Az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettség és az adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló bevallási kötelezettség az általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) segítségével elektronikusan az állami adóhatósághoz is teljesíthető.

1. Belépés egyéni vállalkozóként ügyfélkapus azonosítással

A fővárosi egyéni vállalkozó adóalany - ha rendelkezik ügyfélkapus felhasználónévvel és jelszóval - regisztrációt követően azonnal, teljeskörűen igénybe veheti főosztályunk elektronikus szolgáltatásait.

Regisztráció: lépjen be a képernyő jobb felső részén látható ügyfélkapu ikon segítségével az ügyfélkapun. Sikeres belépést követően végezze el az első alkalommal szükséges regisztrációt. A továbbiakban - az ügyfélkapu ikon használatával - az alábbi elektronikus szolgáltatásainkhoz bármikor hozzáférhet:

 • Képviselt ügyfél választása - ha már rendelkezik bejelentett és érvényes képviselettel
 • Adószámla lekérdezése - saját, illetve a képviselt ügyfelekre vonatkozóan
 • Meghatalmazások kezelése - a felvitt meghatalmazások lekérdezése, lemondása
 • Dokumentumtár - az elektronikusan benyújtott, vagy benyújtásra váró dokumentumok tárhelye
 • továbbá lehetősége nyílik bejelentést, bevallást tenni, kérelmet benyújtani.

Amennyiben meghatalmazást kíván benyújtani (könyvelője részére), akkor a "Bejelentés" főmenüpont alatt az "Egyéni vállalkozó/Tv.-es képviselő meghatalmazás bejelentése 2020-30" űrlapot kell kitöltenie, ez esetben az űrlap azonnal, közvetlenül elektronikusan benyújtható Főosztályunkhoz.

2. Belépés társas vállalkozás képviselőjeként ügyfélkapus azonosítással

Vállalkozás képviselője - amennyiben a képviseleti joga az Adó Főosztály nyilvántartásában szerepel és rendelkezik központi ügyfélkapus hozzáféréssel, teljeskörűen igénybe veheti főosztályunk elektronikus szolgáltatásait.
Regisztráció: lépjen be a képernyő jobb felső részén látható ügyfélkapu ikon segítségével az ügyfélkapun. Belépést követően végezze el az első alkalommal szükséges regisztrációt.

Sikeres regisztráció után a "E-ügyintézési igény/meghatalmazás bejelentése (2020-30)" menüpont űrlapját töltse ki. A kitöltött "Bejelentés" űrlap elektronikusan a "Benyújtás" funkciógombra kattintással főosztályunk részére beadható. Sikeres adatfeldolgozás esetén az alábbi elektronikus szolgáltatások azonnal igénybe vehetőek:

 • Képviselt ügyfél választása - ha már rendelkezik bejelentett és érvényes képviselettel
 • Adószámla lekérdezése - a képviselt ügyfelekre vonatkozóan
 • Meghatalmazások kezelése - a felvitt meghatalmazások lekérdezése, lemondása
 • Dokumentumtár - az elektronikusan benyújtott, vagy benyújtásra váró dokumentumok tárhelye
 • továbbá lehetősége nyílik bejelentést, bevallást tenni, kérelmet benyújtani.

Amennyiben meghatalmazást kíván benyújtani (pl. könyvelője részére), akkor a képviselt ügyfél kiválasztása után a "Bejelentés" főmenüpont alatt az "Egyéni vállalkozó/Tv.-es képviselő meghatalmazás bejelentése 2020-30" űrlapot kell kitöltenie, ez esetben az űrlap azonnal, közvetlenül elektronikusan benyújtható Főosztályunkhoz.

3. Belépés meghatalmazottként ügyfélkapus azonosítással

Vállalkozás meghatalmazottja - amennyiben rendelkezik központi ügyfélkapu hozzáféréssel - az elektronikus szolgáltatásainkat három féle módon veheti igénybe:

 • ha a 2. pont szerinti képviselő a fentebb leírt módon már benyújtotta a meghatalmazást és annak feldolgozása megtörtént, a belépést követően az elektronikus szolgáltatásaink azonnal rendelkezésre állnak,
 • ha rendelkezik elektronikus ügyintézésre jogosító meghatalmazással, akkor lehetősége van ennek tényéről bejelentést készítenie a 3.1. pontban leírtak szerint,
 • ha nem rendelkezik elektronikus ügyintézésre jogosító meghatalmazással, akkor lehetősége van meghatalmazást készítenie a 3.2. pontban leírtak szerint.

3.1. Regisztráció: lépjen be a képernyő jobb felső részén látható ügyfélkapu ikon segítségével az ügyfélkapun. Sikeres belépést követően végezze el az első alkalommal szükséges regisztrációt. Sikeres regisztráció után a "E-ügyintézési igény/meghatalmazás bejelentése (2020-30)" menüpont űrlapját töltse ki. "Az állandó meghatalmazás, megbízás eredeti, vagy hitelesített másolatát csatoltam" jelölő négyzetet ki kell jelölni. A kitöltött, hibátlan pdf fájlformátumú "Bejelentés" űrlapot és a Meghatalmazó által elektronikusan hitelesített meghatalmazást pdf formátumban az E-papír szolgáltatás segítségével (https://epapir.gov.hu/) kell a Fővárosi Önkormányzat részére beküldeni.

Az irat adóhatóságunkhoz történő beérkezését követően a sikeres feldolgozásáról a Meghatalmazottat elektronikus úton értesítjük. A hozzáférési jogot a Meghatalmazó jogosult bármikor visszavonni. A Meghatalmazott a meghatalmazásról bármikor lemondhat a Meghatalmazások kezelése menüpontban, a "Lemondás" szövegre kattintással vagy az E-papír szolgáltatás segítségével. A meghatalmazás lemondásáról Meghatalmazót a cégkapu tárhelyre küldött elektronikus levélben vagy írásban értesítjük.

3.2. Regisztráció: lépjen be a képernyő jobb felső sarkában látható ügyfélkapu ikon segítségével az ügyfélkapun. Belépést követően végezze el az első alkalommal szükséges regisztrációt. Sikeres regisztráció után a "E-ügyintézési igény/meghatalmazás bejelentése (2020-30)" menüpontban töltse ki az űrlapot. A kitöltött "2020-30-as űrlapot a Meghatalmazónak hitelesítenie kell fokozott biztonságú elektronikus aláírással, vagy az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes). A hitelesített 2020-30-as űrlapot pdf fájlformátumban az E-papír szolgáltatás segítségével kell (https://epapir.gov.hu/) a Fővárosi Önkormányzat részére beküldeni.

A meghatalmazás adóhatóságunkhoz történő beérkezését követően, a sikeres feldolgozásról a Meghatalmazottat elektronikus úton értesítjük.

Belépés: a 3.1. és 3.2. esetben is a képernyő jobb felső részén látható ügyfélkapu ikon segítségével történhet. Sikeres belépést követően az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • Képviselt ügyfél választása - ha már rendelkezik bejelentett és érvényes képviselettel
 • Adószámla lekérdezése - a képviselt ügyfelekre vonatkozóan
 • Meghatalmazások kezelése - a felvitt meghatalmazások lekérdezése, lemondása
 • Dokumentumtár - az elektronikusan benyújtott, vagy benyújtásra váró dokumentumok tárhelye
 • továbbá lehetősége nyílik bejelentést, bevallást tenni, kérelmet benyújtani.

A hozzáférési jogot a Meghatalmazó jogosult bármikor visszavonni. A Meghatalmazott a meghatalmazásról lemondhat (a belépést követően) a Meghatalmazások kezelése menüpontban, a "Lemondás" szövegre kattintással vagy az E-papír szolgáltatás segítségével.