Budapest címer Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
Webadó logó  
Bejelentkezés
 
Információ
Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
1052 Budapest
Városház u. 9-11.
Levélcím: 1364 Bp., Pf. 269
Telefon: 06 1 411 7000
Fax: 06 1 411 7090
Email:
Határidők

Iparűzési adó:

Az iparűzési adó és az adóelőleg elszámolási rendje (naptári évvel megegyező üzleti év alkalmazása esetén, általános esetben)
Adóelőleg A vállalkozó adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig fizeti meg.
Az adóelőleg kiegészítése Annak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozó magyarországi fióktelepét, továbbá a kettős könyvvitel elveinek megfelelő könyvvezetést alkalmazó más külföldi székhelyű vállalkozót is), amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta, az adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie.
Az adó megfizetése A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

Az iparűzési adó elszámolási rendjének különös esetei
Az adó megfizetése tételes adófizetést választó kisadózó vállalkozás esetén, ha adókötelezettségének időtartama az adóévben 12 hónap Az adót évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig kell megfizetni
Az adó megfizetése tételes adófizetést választó kisadózó vállalkozás esetén, ha adókötelezettségének időtartama az adóévben 12 hónapnál rövidebb Az adót két egyenlő részletben, a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig kell megfizetni.
Az adó megfizetése alkalmi tevékenység után Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig kell megfizetni.

Iparűzési adó bevallásának és az adófizetés speciális esetei
MegnevezésA bevallási időszak kezdőnapjaA bevallási időszaka utolsó napjaBevallási és adófizetési határidő
ElőtársaságTársasági szerződés ellenjegyzése vagy közokiratba foglalása napja Előtársasági időszak végeTársaság bejegyzésének napját követő 3. hónap utolsó napja
Társaság megalakulása, bejegyzéseCégbejegyzés napja + 1 nap December 31., ill. mérlegforduló napMájus 31., ill. mérlegforduló napját követő 5. hónap utolsó napja
Átalakulással létrejött társaságCégbejegyzés napja + 1 nap December 31., ill. mérlegforduló napMájus 31., ill. mérlegforduló napját követő 5. hónap utolsó napja
Naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazásaBejelentett mérlegforduló napja + 1 nap, ill. a cégbejegyzés napja + 1 nap (kezdő) mérlegforduló napMérlegforduló napját követő 5. hónap utolsó napja
Üzleti év mérlegforduló napjának megváltozásaRégi üzleti év kezdő napja A bejelentett új mérlegforduló napÚj mérlegforduló napját követő 5. hónap utolsó napja
EVA alanyiság megszűnéseAdóév kezdete Alanyiság megszűnésének napjaa) a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó adóalany (pl. BT., KKT., egyéni vállalkozó,) esetében az adóévet követő év február 25., ha azonban az adóalanyiság év közben szűnt meg, akkor az adóalanyiság megszűnését követő 30. nap;
b) a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany (pl. KFT. RT., ügyvédi iroda stb.) esetében az adóévet követő év május 31., ha azonban az adóalanyiság év közben szűnt meg, akkor az adóalanyiság megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napja.
EVA alanyiság megszűnése miatt újra naptári évesAlanyiság megszűnésének napja + 1 nap December 31.Május 31.
Székhely létesítése vagy (első) telephely nyitása BudapestenAdóév kezdete December 31.Május 31.
Egyéb szervezet, egyéni vállalkozóAz adószám kiadásának napja December 31.Május 31.
Átalakulással megszűnő társaságAdóév kezdete Átalakulás/megszűnés bejegyzett napjaTevékenység végét követő 90. nap
Végelszámolással megszűnő társaság Adóév kezdeteVégelszámolási eljárás kezdő napját megelőző napVégelszámolás kezdő napját követő 30. nap (tevékenység záró bevallás)
12 hónapot meg nem haladó végelszámolási időszak esetén - a mérlegforduló napot követő napVégelszámolási eljárás befejező napjaA végelszámolási eljárás befejező napját követő 60. nap, (végelszámolási záró bevallás)
12 hónapot meghaladó végelszámolási időszak esetén - a mérlegforduló napot követő napVégelszámolás kezdő napja+365 napA mérlegforduló napot követő 5. hónap utolsó napja
Végelszámolási eljárás befejező napjaA végelszámolási eljárás befejező napját követő 60. nap, (végelszámolási záró bevallás)
Végelszámolás megszűnése felszámolási vagy kényszertörlési eljárássalA mérlegforduló napot követő nap A felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás kezdetét megelőző napA felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás kezdetét megelőző napot követő 30. nap
Végelszámolás megszűnése a tevékenység továbbfolytatásávalA mérlegforduló napot követő nap Végelszámolási eljárás befejező napjaA mérlegforduló napot követő 5. hónap utolsó napja
Felszámolással megszűnő társaság Adóév kezdeteFelszámolási eljárás kezdőnapját megelőző napFelszámolás kezdő napját követő 30. nap (tevékenység záró bevallás)
Felszámolás kezdő napjaFelszámolási eljárás befejező napjaZárómérleg elkészítését követő nap (felszámolási záró bevallás)
Üzleti év mérlegforduló napjának megváltozásaRégi üzleti év kezdő napja A bejelentett új mérlegforduló napjaÚj mérlegforduló napot követő 5. hónap utolsó napja
(fővárosi) Székhely áthelyezése vagy (az utolsó fővárosi) telephely megszűntetéseAdóév kezdete December 31., ill. mérlegforduló napAdóévet követő év május 31. ill. a mérlegforduló napot követő 5. hónap utolsó napja
Kisadózó vállalkozás tételes ipa fizetés év közbeni választása eseténAdóév kezdete Kisadózói alanyiság kezdetét megelőző napAdóévet követő év május 31.
Kisadózó vállalkozás megszüntetése eseténAdóév kezdete Tevékenység megszün(tet)és napjaTevékenység végét követő 30. nap
A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnéseAdóév kezdete A kisvállalati adó hatálya alóli kikerülés napját megelőző napAdóévet követő év 5. hónap utolsó napja
Kisadózó vállalkozás tételes ipa fizetés esetén ha a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség szünetelésének volt helye (pl. táppénzt, katonai szolgálat, fogvatartott ev. tevékenység szüneteltetése), vagy az adó csökkentésére jogosultAdóév kezdete December 31.Adóévet követő év január 15.
Kényszertörlési eljárással megszűnés eseténAdóév kezdete A kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző napKényszertörlési eljárás kezdő időpontját követő 30. nap
A kényszertörlési eljárás kezdő napjaCégjegyzékből történő törlés napjaCégjegyzékből történő törlést követő 30. nap
Egyéb megszűnések, megszüntetések (szünetelés)Adóév kezdete Megszüntetés, megszűnés, vagy szünetelés napjaTevékenység végét követő 30. nap; vagy a kisvállalati adó hatálya alá kerülés napját megelőző napot követő 5. hónap utolsó napja

Idegenforgalmi adó:

Bevallás és adófizetési kötelezettségA beszedett idegenforgalmi adót havonta kell bevallani és egyidejűleg befizetni.Tárgyhónapot követő hónap 15. napja