Budapest címer Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
Webadó logó  
Bejelentkezés
 
Információ
Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
1052 Budapest
Városház u. 9-11.
Levélcím: 1364 Bp., Pf. 269
Telefon: 06 1 411 7000
Fax: 06 1 411 7090
Email:
Az adózáshoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok

1990. évi C. tv. a helyi adókról (Htv.)
1990. évi XCIII. tv. az illetékekről (Itv.)
1991.évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv.)
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, és a végelszámolásról
2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
21/1991.(IX.5) Főv.Kgy. rendelet a helyi iparűzési adóról (hatályos 2012.12.31-ig)
87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet a helyi iparűzési adóról
31/1994.(VI.10.) Főv.Kgy. rendelet a helyi idegenforgalmi adóról
71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet az építményadóról

Iparűzési adó

Az 1991.09.05-től a 21/1991(IX.5)sz. Főv.Kgy. számú, 2013.01.01-től 87/2012.(XI.30.) Főv. Kgy. számú rendelettel bevezetett iparűzési adó, a főváros egész közigazgatási területén belül, jogok és kötelezettségek tekintetében egységes. A beszedett adóból a főváros és kerületei külön forrásmegosztási törvény alapján részesednek.
Az iparűzési adó mértéke: 2%

Idegenforgalmi adó

Fővárosi Önkormányzat adóhatóságának hatásköre
  • 2012. január 1-jétől csak a XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületre terjed ki.
  • 2014. január 1-jétől csak a XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületre továbbá külön törvényben meghatározottak szerint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget területére terjed ki.
  • 2016. január 1-jétől csak a XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületre továbbá külön törvényben meghatározottak szerint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget területére terjed ki.
  • 2018. január 1-jétől csak a XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületre továbbá külön törvényben meghatározottak szerint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget területére terjed ki.
  • 2020. január 1-jétől csak a XVII., XVIII., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületre továbbá külön törvényben meghatározottak szerint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget területére terjed ki.
  • 2023. január 1-jétől csak a XVII., XVIII., XX., XXI., XXII. kerületre továbbá külön törvényben meghatározottak szerint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget területére terjed ki.
Fentiek alapján a felsorolt kerületekben eltöltött adóköteles vendégéjszaka után beszedett idegenforgalmi adót a Fővárosi Önkormányzat részére kell megfizetni és az adóbevallást a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályának kell benyújtani.
Az adó mértéke 2012. január 1-jétől: 4%.

Építményadó

Építményadó tekintetében az első fokú adóhatósági hatáskör csak - a külön törvényben meghatározottak szerint - a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget területére terjed ki. Az adó mértéke: https://hakka.allamkincstar.gov.hu/Adohatosag.aspx?ID=1018770

Eljárási, jogorvoslati és egyéb illetékek

2021.01.01-től a gazdálkodó szervezet által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetékmentes.
A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.
A fellebbezési illeték mértéke végzés esetén 3 000 forint.
A végrehajtási kifogás illetéke 5 000 forint.
Az adóhatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés illetékét a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012-03470000 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték beszedési számlára kell megfizetni az eljárás kezdeményezését megelőzően.
Az illeték összegét a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással, a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy az Ügyfélszolgálati Irodánkban beszerezhető készpénz-átutalási megbízással - adószámra, vagy adószámla azonosítóra hivatkozással - kell megfizetni.
A másolati, kivonati illeték összege oldalanként 100.-Ft.

Késedelmi pótlék

Az adó (adó, adóelőleg, adóelőleg- és adó különbözete) késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól az adó megfizetésének napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.
A késedelmi pótlék mértéke a 2019. január 1. előtt esedékessé vált kötelezettségek esetén minden naptári nap után a késedelem (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része.
A 2019. január 1-jétől esedékessé váló kötelezettségek esetében a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.
Az aktuális jegybanki alapkamat