Budapest címer Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
Webadó logó  
Bejelentkezés
 
Információ
Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
1052 Budapest
Városház u. 9-11.
Levélcím: 1364 Bp., Pf. 269
Telefon: 06 1 411 7000
Fax: 06 1 411 7090
Email:
Az Adó Főosztály feladatai, szervezete

Az Adó Főosztály elsőfokú adóigazgatási feladatokat lát el az alábbi ügyekben:

 • helyi iparűzési adó,
 • idegenforgalmi adó (XVII., XVIII., XX., XXI., XXII. és XXIII. kerület közigazgatási területe, továbbá külön törvényben meghatározottak szerint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget tekintetében),
 • építményadó (a külön törvényben meghatározottak szerint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget területe tekintetében),
 • termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó,
 • a jogosult megkeresése alapján az adók módjára behajtandó köztartozások.

Az Adó Főosztály címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

levélcíme:
1364 Budapest, Pf. 269.

A főosztály feladatcsoportok szerinti tagozódása és a szervezeti egységek vezetői, elérhetőségük:

Főosztályvezető: Kemecsei Zoltán János, telefon: 411-7170, email: kemecseiz@budapest.hu

Ellenőrzési és Hatósági Osztály

Osztályvezető: Nacsa Eszter, telefon: 411-7108, email: nacsae@budapest.hu

 • Ellenőrzési Csoport 1.
  Csoportvezető: dr. Repóth-Surányi Adrienn, email: repoth.adrienn@budapest.hu

   ellátja

  • az elrendelt adó ellenőrzések és jogkövetési vizsgálatok lefolytatásával kapcsolatos feladatokat, továbbá
  • hatósági eljárás keretében az adó ellenőrzések és jogkövetési vizsgálatok során készült jegyzőkönyvekből történő döntéshozatallal kapcsolatos feladatokat.
 • Ellenőrzési Csoport 2.
  Csoportvezető: Urbán Réka, email: urban.reka@budapest.hu

   ellátja

  • az elrendelt adó ellenőrzések és jogkövetési vizsgálatok lefolytatásával kapcsolatos feladatokat, továbbá
  • hatósági eljárás keretében az adóellenőrzések és jogkövetési vizsgálatok során készült jegyzőkönyvekből történő döntéshozatallal kapcsolatos feladatokat.
 • Hatósági Csoport
  Csoportvezető: Kreisz Andrea, email: andrea.kreisz@budapest.hu

   elbírálja

  • az adóelőleg mérséklése iránti kérelmeket,
  • az adószámla egyeztetésre irányuló beadványokat,

   ellátja

  • a mögöttes felelősök kötelezését,
  • az adókötelezettséget nem vagy nem megfelelően teljesítőkkel szemben a teljesítésre történő felhívással, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott kényszerítő eszközök, jogkövetkezmények alkalmazásával összefüggő feladatokat,
  • a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók adószámlájának felülvizsgálatát, javítását és kiküldését.

Nyilvántartási Osztály

Osztályvezető: dr. Greskovics Zsuzsanna, telefon: 411-7141, email: greskovicszs@budapest.hu

 • Adóalany-nyilvántartási Csoport
  Csoportvezető: Biró Mária, email: biro.maria@budapest.hu

   ellátja

  • a bejelentkezések, változás bejelentések nyilvántartásba vételével és feldolgozásával kapcsolatos feladatokat,
  • az idegenforgalmi adó bevallások nyilvántartásba vételével és feldolgozásával kapcsolatos feladatokat,
  • az adók módjára behajtandó köztartozás jogosultjának megkeresése alapján az adóhatósági feladatokat.
 • Bevallás-feldolgozási Csoport
  Csoportvezető: Nagy Judit Luca email: nagy.judit@budapest.hu

   ellátja

  • az iparűzési adóbevallások, valamint az egyéb adóigazgatásban használt nyomtatványok feldolgozásával kapcsolatos feladatokat,
  • a bevallások benyújtásával kapcsolatos beadványok intézésével kapcsolatos feladatokat,
  • az építményadóról benyújtott adóbevallásokkal kapcsolatos feladatokat.
 • Iratkezelési Csoport
  Csoportvezető: dr. Léka Laura, email: leka.laura@budapest.hu
  • a postai, elektronikus úton, vagy egyéb módon érkezett küldeményeket átveszi, egyezteti, bontja és szortírozza,
  • ellátja az iratkezelési feladatokat.

Pénzforgalmi és Ügyfélszolgálati Osztály

Osztályvezető: Pócsi István, telefon: 411-7047, email: pocsii@budapest.hu

 • Pénzforgalmi Csoport
  Csoportvezető: Szerémi Éva, telefon: 411-7028, email: szeremi.eva@budapest.hu

   ellátja

  • a befizetések feldolgozásával összefüggő feladatokat,
  • a beazonosíthatatlan befizetések kezelésének feladatait,
  • a téves befizetések rendezésével, visszatérítésével összefüggő feladatokat,
  • az adószámlák közötti átvezetések elvégzésével kapcsolatos feladatokat,
  • a visszautalások, átutalások intézésével kapcsolatos feladatokat,
  • a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóztatási, nyilvántartási feladatokat a Fővárosi Önkormányzat illetékességi területén.
 • Ügyfélszolgálati Csoport
  Csoportvezető: Speier Katalin Orsolya, Bárczy I. u. 1-3., telefon: 411-7010
  • helyi adó ügyben általános tájékoztatást ad,
  • egyezteti az adószámlát,
  • kérelemre megküldi az adószámla kivonatok, valamint egyéb iratok másolatait,
  • általános tájékoztatást ad az elektronikus ügyintézés szabályairól,
  • segítséget nyújt az elektronikus űrlapok (bevallások, bejelentések, stb.) kitöltéséhez,
  Ellátja
  • a telefonon jelentkező ügyfelek számára szükséges általános tájékoztatási feladatokat,
  • az elektronikus szolgáltatásokhoz kapcsolódó adminisztrációs és help-desk feladatokat.
  Kérelem alapján elkészíti az adóigazolásokat, intézi az elektronikus ügyintézési igénybejelentésekhez valamint a meghatalmazás bejelentésekhez kapcsolódó feladatokat.

Végrehajtási és Felszámolási Osztály

Osztályvezető: dr. Molnár Edina, telefon: 411-7068, email: molnar.edina@budapest.hu

 • Felszámolási Csoport
  Csoportvezető: Szalkai Edit, email: szalkai.edit@budapest.hu

   ellátja

  • a csőd-, felszámolási és végelszámolási, kényszertörlési eljárásban a hitelezői igények továbbá követelés bejelentésével, módosításával kapcsolatos feladatokat,
  • kezdeményezi a felszámolási eljárást a fizetésképtelen gazdasági társaságokkal szemben,
  • elbírálja a csőd- és felszámolási egyezség iránti kérelmeket.
 • Fizetési Könnyítési Csoport
  Csoportvezető: Jakab Orsolya, email: jakabo@budapest.hu

   elbírálja

  • az adómérséklés (elengedés) iránti kérelmeket,
  • a fizetési halasztás, részletfizetés iránti kérelmeket,
  • a végrehajtási eljárás felfüggesztése iránti kérelmeket, a felettes szerv vagy bíróság döntése esetén foganatosítja azt,

   lefolytatja

  • az adó soron kívüli megállapítása iránti eljárást.
 • Végrehajtási Csoport
  Csoportvezető: Ackermanné Szigethy Zsuzsanna, email: szigethy.zsuzsa@budapest.hu
  • végrehajtás útján intézi a meg nem fizetett adók (és adóelőlegek) beszedését,
  • végrehajtási eljárás megindításával egyidejűleg hatósági átutalási megbízást, munkabérre és egyéb járandóságra letiltást bocsájt ki,
  • kezdeményezi a törvényességi felügyeleti eljárást vagy a cégtörlés iránti eljárást a jogszabállyal ellentétesen működő cégekkel szemben.