Budapest címer Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
Webadó logó  
Bejelentkezés
 
Információ
Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
1052 Budapest
Városház u. 9-11.
Levélcím: 1364 Bp., Pf. 269
Telefon: 06 1 411 7000
Fax: 06 1 411 7090
Email:
Üdvözöljük az Adó Főosztály lapjain
2021.04.23.Tájékoztató a 2020. évi iparűzési adóbevallás teljesítésének módjáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy az iparűzési adóbevallás hibátlan és gyors kitöltése érdekében új szolgáltatást vezettünk be az elektronikus szolgáltatásainkhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező képviselők és meghatalmazottak számára.

A Főosztályunk honlapján elérhető 2020-20. számú iparűzési adóbevallás űrlap - hibátlan kitöltést követően - saját számítógépre menthető xml formátumban.

A mentett fájl szerkesztésre megnyitható az ANYK nyomtatványkitöltő programmal és ellenőrzést követően benyújtható az állami adóhatósághoz a hatályos jogszabályoknak megfelelően (amennyiben a 20HIPA már telepítve van saját számítógépén).

A szolgáltatás előnye, hogy az ANYK által nyújtott belső számszaki és logikai összefüggésvizsgálaton túlmenően a 2020-20 űrlap elvégzi az egybevetést Főosztályunk nyilvántartásával is.

Ezzel gyakorlatilag kiküszöbölhető egy hibás bevallás benyújtása, mely mindenképpen adminisztrációs többletterhet jelentene az adózó számára. Technikai segítség itt!

Fontos kiemelni, hogy az iparűzési adóbevallás 2021. január 1-jétől kizárólag az állami adóhatóságon (NAV-on) keresztül nyújtható be.

A bevallott adó és az adóelőleg különbözetét legkésőbb 2021. május 31-ig kell a Fővárosi Önkormányzat

11784009-15490012-03540000
iparűzési adó beszedési számlájára megfizetni.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseikkel, esetleges problémáikkal kérjük, hogy forduljanak ügyfélszolgálati irodánk munkatársaihoz telefonon, illetve e-mail-ben.

2021.02.05.Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozók számára

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján az alábbiakra hívjuk fel tisztelt adózónk figyelmét.

A 2021. évben végződő adóévben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a Fővárosi Önkormányzat esetében a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék.

Az előlegfizetési kötelezettséggel rendelkező adóalanyaink számára továbbá lehetőség van a 2021. évben fizetendő adóelőlegek 50%-os csökkentésére. Erre azonban a vállalkozásnak kizárólag az alábbi feltételek teljesülése esetén van lehetősége:

-megfelel a KKV törvényben meghatározott feltételeknek azzal, hogy a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint, és
-2021. február 25-ig erre vonatkozó, az előbbi feltételnek, továbbá a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében megjelölt állami támogatási szabályoknak való feltételnek való megfelelésről szóló nyilatkozatot nyújt be a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, mely kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesíthető.

A fővárosban kizárólag telephellyel rendelkező, vidéki székhelyű vállalkozások nyilatkozatát csak abban az esetben kapja meg az állami adóhatóságtól az adóhatóságunk, ha a telephely az állami adóhatóságnál „Htv. szerinti” telephelyként külön be van jelentve. Amennyiben telephelyét a vállalkozó nem jelenti be az állami adóhatóság felé, akkor a telephely szerinti önkormányzati adóhatóságnál a nyilatkozat megtétele esetén sem élhet az adóelőlegek 50%-os csökkentésének lehetőségével.
A nyilatkozat alapján adóhatóságunk hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti a 2021. évi adóelőleg-fizetési kötelezettségek összegét.

Az önkormányzati adóhatóságnál tételes iparűzési adóalap szerinti adófizetést választó (vagy választott), KATA hatálya alá tartozó vállalkozóknak a fenti jogszabályváltozással kapcsolatban nincs teendőjük. Esetükben az 1%-os adómérték alapján számított fizetési kötelezettségeket tartalmazó adószámla kivonatot főosztályunk legkésőbb az első adó részlet esedékességéig megküldi.

2020.12.17.Tájékoztató az iparűzési adóbevallás beadásának módosulásáról

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy 2021. január 1-jétől a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettséget - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettséget, kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával lehet teljesíteni.

Főosztályunk kitöltő/ellenőrző programjai továbbra is rendelkezésre állnak, azonban 2021. január 1-jétől kizárólag az adófizetési kötelezettség kiszámítására használhatóak. A számítást tartalmazó űrlap sem az önkormányzati, sem pedig az állami adóhatósághoz nem nyújtható be. A bevallást az ÁNYK keretprogram segítségével az állami adóhatóság által rendszeresített megfelelő bevallási űrlapon kell benyújtani.

2020.06.17.Tájékoztató az iparűzési adóelőleg bevallásáról

Felhívjuk azon adózóink figyelmét, akik még nem nyújtották be 2019. évi iparűzési adóbevallásukat, hogy a 2020. szeptember 15-én esedékes adóelőleget a bevallással egyidejűleg a bevallás VIII. számú blokkjában az alábbiak szerint kell bevallani:

a)ha a bevallás 2020.09.15-ig benyújtásra kerül, akkor a 09.15-én esedékes adóelőleget az előlegszámítási szabálynak megfelelően kell megállapítani.
b)ha a bevallás 2020.09.15. után kerül benyújtásra, akkor a 09.15-én esedékes adóelőleg összege azonos az előző (2018-as adóévre benyújtott) bevallásban 2020.03.15-ére bevallott előleg összegével.

Az adóelőleg mérséklés lehetősége továbbra is biztosított, azonban fontos, hogy az előlegmérséklési kérelem továbbra is csak szeptember 15-ig nyújtható be adóhatóságunkhoz.

2020.05.27.Tájékoztató az iparűzési adóbevallás és az adófizetés határidejének módosulásáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21) Korm. rendelet alapján az iparűzési adóbevallás benyújtási kötelezettségét 2020.09.30-ig teljesítheti.

Ez vonatkozik minden április 22. és szeptember 30. között esedékessé váló iparűzési adóbevallásra.

Ha a bevallásban az adóévi adó az adóévben megfizetett adóelőleg különbözete pozitív, vagyis fizetési kötelezettsége keletkezik, akkor ennek megfizetési határideje is 2020.09.30.

Ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha az adózó visszaigénylésre jogosult, vagyis bevallásában az adóévi adó és az adóvben megfizetett adóelőleg különbözete negatív, ugyanis a visszaigényléshez való jog a bevallás benyújtásával, de legkorábban június 3-án nyílik meg.

2020.04.29.Tájékoztató az idegenforgalmi adóról

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21) Korm. rendelet 5. §-a és a Korm. rendelet rendelkezéseit törvénybe iktató, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 36. §-a értelmében a 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának (vendégnek) nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek (szállásadónak, szálláshellyel rendelkezőnek) nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

A 2020. április hónapra a bevallást akkor kell beadni, ha van április 25. napjával bezárólag beszedett, és/vagy április 26-tól be nem szedett, de megállapított adó, azonban megfizetni csak az április 25-ig beszedett idegenforgalmi adót kell.

2020.03.31.Tájékoztató az elektronikus fizetési lehetőség bővüléséről

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2020. április 2.-ától helyi adóügyekben lehetővé teszi az internetes bankkártyás (VPOS terminálon keresztüli) fizetési lehetőséget.

A bankkártyás befizetések azonnal - az adószámlán is elszámolva - feldolgozásra kerülnek.

A szolgáltatást azon adózók vehetik igénybe, amelyek adóhatóságunk által nyújtott elektronikus szolgáltatásokhoz hozzáféréssel rendelkeznek, melyre vonatkozóan külön tájékoztatónk itt érhető el. Az ügyintézésre jogosult személy ügyfélkapus azonosítást követően az adószámla lekérdezése funkciót kiválasztva, a megjelenő adószámla oldal jobb felső részén elhelyezett "Elektronikus fizetés (EFR)" nyomógomb segítségével indíthatja a szolgáltatást.

Sikeres tranzakció esetén az adószámlán néhány másodperc múlva megjelenik az elszámolt befizetés. A 0-24 órás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az adózó szükség esetén (pl. adóigazolás) azonnal, a nap bármely időszakában rendezheti adótartozását.

2020.01.27.Tájékoztató a bejelentkezési és változásbejelentési kötelezettséggel kapcsolatban

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 42/E. §-a alapján az állami adóhatóság a vállalkozó székhelye és az állami adóhatósághoz előzetesen külön bejelentett telephelye szerinti önkormányzatok számára 2020. január 2-ától naponta megküldi a bejelentkezési és változásbejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat, mellyel ezen kötelezettségeket a helyi adóhatóság teljesítettnek tekinti.

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy a hivatkozott jogszabály nem vonatkozik

-a KATA alanyok tételes iparűzési adófizetés választására, illetve annak megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatra,
-az állami adóhatósághoz külön be nem jelentett Htv. szerinti telephely önkormányzati adóhatósága felé teljesítendő bejelentkezési és változásbejelentési kötelezettségre,
-az adóévben 180 napot meghaladó ideiglenes iparűzési tevékenység végzése miatti bejelentési, változásbejelentési kötelezettségre,
-az idegenforgalmi adó alanya esetén a szálláshely bejelentésére,
-az adóelőleg bejelentésére,
mert ezeket továbbra is az önkormányzati adóhatóság felé kell elektronikus úton benyújtani.

2020-tól honlapunkon a 2020-30. számú űrlapon mind a Meghatalmazó, mind a Meghatalmazott készíthet, illetve nyújthat be meghatalmazást, melynek segítségével papírmentesen, gyorsan és formailag ellenőrzötten intézhetik a Meghatalmazott bejelentését.

2020.01.11.Tájékoztató az EVA megszűnéssel kapcsolatban

Az egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) 2020. január 1-jétől történő megszűnése kapcsán az alábbiakra hívjuk fel tisztelt adózóink figyelmét.

A 2019. évre vonatkozó éves, vagy záró helyi iparűzési adóbevallásban az EVA adóalanyok még dönthetnek arról, hogy az EVA szerinti egyszerűsített adóalap meghatározási módot választják. 2020. évre vonatkozó bevallásban erre már nem lesz lehetőség.

A nyilvántartásunkban EVA-s tevékenységgel rendelkező adóalanyoknak az EVA megszűnését nem kell adóhatóságunkhoz bejelenteniük!

Azok az adózók, akik az állami adóhatóságnál 2020. január 1-jétől áttérnek a kisadózó vállalkozások tételes adójára (KATA) és az iparűzési adót is tételesen szeretnék fizetni, az erre vonatkozó bejelentést a 2019-01 számú "Bejelentkezés/Változás-bejelentés" elnevezésű elektronikus űrlapunkon legkésőbb

2020. február 15-ig

elektronikus úton tehetik meg Főosztályunk felé. Az űrlap Főosztályunk honlapján érhető el az alábbi internetcímen:

https://ssl.budapest.hu/web_hair/ufo.do?_ID=2020-01

A határidő elmulasztása esetén tételes iparűzési adófizetés csak 2021. évtől választható.

2017.01.24.Tájékoztató a háziorvosok, védőnők részére

A helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítása következtében "...mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg."

Az alábbi eljárási tudnivalókra hívjuk fel az érintett adóalanyok figyelmét:
Az érintett adóalanyok köre a Htv. 52. § 23. pontja szerinti értelmező rendelkezés alapján: az a háziorvos, védőnő vállalkozó, aki/amely - gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az egészségbiztosítási szervvel kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.

A rendelkezés több törvényi feltételt szab az adómentesség érvényesítéshez:

  1. A háziorvos a külön jogszabályban - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet - meghatározott tevékenységet végezzen.
    A rendelet 4.§ (1) - (2) bekezdései taxatíve felsorolják a háziorvos által végezhető tevékenységeket, e körbe tartozik az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való részvétel is, továbbá a tartósan betöltetlen háziorvos körzetben való helyettesítés keretében a hivatkozott bekezdésekben nevesített tevékenységek ellátása is.
  2. A rendeletben meghatározott tevékenység végzés ellenértékének (árbevétel) legalább 80%-a - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződés alapján - az Egészségbiztosítási Alapból származzon.

A mentesség első ízben a 2017. adóévben érvényesíthető a 2018. május 31-éig benyújtandó adóbevallásban.